Search
Close this search box.

Priporočila Zagovornika načela enakosti glede vrnitve volilne pravice ljudem z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor

11. 1. 2024
Priporočilo
Status priporočila: Uresničeno

Zagovornik je poslankam in poslancem priporočil sprejem predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor, ki omogoča vrnitev volilne pravice ljudem z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi.

Uresničena priporočila:

Zagovornik načela enakosti DZ priporoča, da:

1. sprejme spremembo vseh zakonov, ki urejajo volilno pravico, da se odpravi možnost odvzema volilne pravice ter da se odpravi učinke dosedanjih sodnih odvzemov volilne pravice ljudem z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi;

2. posodobi vse volilne postopke in že z zakonskimi jamstvi zagotovi, da bodo volilni postopki, sredstva in gradivo ustrezni, dostopni, lahko razumljivi in uporabni ter da bo zagotovljeno informiranje in opolnomočenje vseh volivcev, tudi ljudi z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi;

3. omogoči ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi ter ljudem z drugimi oblikami oviranosti možnost podpore osebe po lastni izbiri, s čimer bodo lahko polno in enako uživali volilno pravico.