Search
Close this search box.

Priporočila Zagovornika načela enakosti glede upoštevanja protidiskriminacijske zakonodaje pri pripravi Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033

30. 4. 2024
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik v skladu z drugo alinejo 21. člena ZVarD priporoča članicam in članom Delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033, da pri pripravi predloga NPVIZ smiselno upoštevajo:

1. vse osebne okoliščine, zaradi katerih nihče ne sme biti diskriminiran, kot izhaja iz 1. člena ZVarD.

2. prepoved diskriminacije in zagotavljanje enakega obravnavanja na področju vzgoje in izobraževanja, kot to določa ZVarD. Te tematike naj smiselno vključijo v vsebine poučevanja v vzgojno-izobraževalni vertikali in usposabljanja za strokovne in vodstvene delavce v vzgoji in izobraževanju.

3. ugotovitve Zagovornika v postopkih ugotavljanja diskriminatornosti ravnanj in diskriminatornosti predpisov, priporočila ter ugotovitve iz posebnih poročil na področju vzgoje in izobraževanja.

4. priporočila mednarodnih nadzornih mehanizmov za varstvo človekovih pravic na področju vzgoje in izobraževanja.