Search
Close this search box.

Priporočila Zagovornika načela enakosti glede dostopnosti volilnih gradiv, postopkov in usmeritev – MNZ

8. 5. 2024
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik priporoča Ministrstvu za notranje zadeve, da zagotovi:

1. da bodo informacije o volitvah in postopki v zvezi z volitvami dostopni in lahko razumljivi za vse, tudi za volivce z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. To naj se zagotovi v zvezi z volitvami in glasovanji zagotovi zlasti pri:

– dajanju podpore kandidatom oziroma kandidatnim listam,

– vpogledu v evidenco volilne pravice,

– sestavi in pregledovanju elektronskih volilnih imenikov ter pri zahtevah za popravke

v njih,

– sestavi in pregledovanju splošnih in posebnih volilnih imenikov za posamezno

volišče ter pri zahtevkih za popravke v njih,

– dolžnosti volivcev glede sporočanja sprememb podatkov v evidenci volilne pravice,

– obvestilih volivcev, državljanov republike Slovenije, da bodo volilno pravico za

volitve v Evropski parlament uresničevali v drugi državi,

– vpisovanju volilne pravice državljanov Evropske unije za volitve v Evropski

parlament v Republiki Sloveniji v evidenco volilne pravice,

– določitvi naslova za uresničevanje volilne pravice,

– odločanju o zahtevi za vpis v evidenco volilne pravice ali popravku podatka in pri

sodnem varstvu glede tega;

2. pravilno delo organov, ki vodijo evidenco volilne pravice z ustreznimi navodili in izobraževanji, da bo v celoti zagotovljeno uresničevanje volilne pravice volivcem, ki jim je bila volilna pravica vrnjena. S tem naj bo volivcem omogočeno, da bodo lahko v postopkih pred MNZ nastopali s podporo osebe po lastni izbiri, in da bodo lahko sami sodelovali v postopkih varstva volilne pravice (ne glede na različne oblike skrbništva).