Search
Close this search box.

Priporočila Zagovornika glede dostopnosti volilnih gradiv, postopkov in usmeritev – MJU

8. 5. 2024
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik priporoča Ministrstvu za javno upravo, da:

1. zagotovi vse informacije o volilni pravici in volilnih postopkih tako, da bodo skladne z zakonodajo, dostopne in lahko razumljive za vse, tudi za volivce z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi.

2. z ustreznimi navodili, usmeritvami in izobraževanji zagotovi pravilno delo javnih uslužbencev v zvezi z informiranjem o izvajanju volitev in vodenjem upravnih in drugih postopkov, da bo zagotovljeno uresničevanje pravic ljudem s psihosocialnimi in intelektualnimi invalidnostmi; da bodo lahko v vseh postopkih nastopali s podporo osebe po lastni izbiri in da bodo, ne glede na različne oblike skrbništva, praviloma sami sodelovali v postopkih varstva volilne pravice.