Poslovnik Mestne občine Ljubljana po oceni Zagovornika ni diskriminatoren

1. 6. 2023
Ocena diskriminatornosti predpisa
Ugotovljena diskriminacija: Ne

Po 106. členu Poslovnika Mestne občine Ljubljana (MOL) lahko Mestni svet pri posamezni točki po odprtju razprave kadarkoli odloči, da se obravnava zadeve preloži ali konča. Iz 106. člena Poslovnika Mestnega sveta MOL ne izhaja, da bi bila politična pripadnost (članstvo v stranki) ali pa politično prepričanje kogarkoli razlog za domnevno slabšo obravnavo, ki naj bi se kazala v onemogočanje razprave opozicijskim občinskim svetnikom pri določeni točki dnevnega reda. Slednje namreč ni posledica političnega prepričanja članov opozicije, ampak zakonsko predpisanega načina odločanja občinskega sveta. Zagovornik je ocenil, da takšna ureditev ni diskriminatorna.