Search
Close this search box.

Po oceni Zagovornika so pravila za vključitev v zdravstveno zavarovanje po družinskem članu diskriminatorna glede na zakonski stan

1. 7. 2024
Ocena diskriminatornosti predpisa
Ugotovljena diskriminacija: Da

Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki živijo v zunajzakonski skupnosti. Čeprav je njihova življenjska skupnost po Družinskem zakoniku pravno gledano enakovredna zakonski zvezi, se v zavarovanje po partnerju lahko vključijo šele, če ob prijavi v zavarovanje ob ostalih pogojih dokažejo tudi, da so v taki zvezi vsaj dve leti. To je določeno v 10. členu Pravil o zdravstvenem zavarovanju. Zagovornik je ocenil, da takšno merilo ni upravičeno in povzroča diskriminatorno obravnavo na podlagi osebne okoliščine zakonskega stanu. Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je pravila pripravil, je priporočil, naj jih v tem delu spremeni.