Ocena diskriminatornosti Zakona o osebni asistenci

20. 3. 2023
Ocena diskriminatornostni predpisa v obravnavi

Ali je Zakon o osebni asistenci (ZOA) diskriminatoren, ker iz pravice do osebne asistence izključuje osebe, mlajše od 18 let? Pristojno je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.