Search
Close this search box.

Državljanki Irana banka zavrnila odprtje transakcijskega računa

30. 5. 2024
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Ugotovljena diskriminacija: Da

Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega državljanstva. V postopku ugotavljanja diskriminacije je banka Zagovorniku pojasnila, da lahko samo na tak način zmanjša tveganje, da bi tuje banke, s katerimi sodeluje, zaradi morebitnih spornih transakcij katere od njenih strank prekinile sodelovanje z njo zaradi nespoštovanja mednarodnih sankcij proti Iranu. Zagovornik tej razlagi ni sledil. Ugotovil je, da bi banka zmanjšanje izpostavljenega tveganja lahko dosegla z milejšim ukrepom povečanega spremljanja poslovanja obravnavane stranke. Zato je odločil, da je z zavrnitvijo odprtja osebnega računa ravnala prestrogo in kršila prepoved diskriminacije zaradi osebne okoliščine državljanstva.

Odločbe Zagovornika v tem primeru ne objavljamo zaradi varovanja poslovnih skrivnosti banke.