Search
Close this search box.

Domnevno diskriminatornamerila za nagrado za poslovno uspešnost

21. 12. 2023
Svetovanje

Na Zagovornika so se obrnile stranke glede izplačila nagrade za poslovno uspešnost (božičnice). Pojasnile so, da njihovi delodajalci pri izplačilu upoštevajo prisotnost na delovnem mestu. Zaposleni, ki so med letom, za katerega se božičnica izplača, odsotni z dela zaradi bolezni, materinstva, porodniške in podobno, prejmejo nižjo božičnico. Stranke je zanimalo, ali je to dopustno. Zagovornik je pojasnil, da je ravnanje delodajalca, ki je tistim delavcem, ki so bili zaradi svojih osebnih okoliščin del leta odsotni z dela, izplačal zgolj sorazmeren del nagrade za poslovno uspešnost oziroma jim nagrade ni izplačal, lahko diskriminatorno. Dodal je, da lahko Zagovornik diskriminacijo potrdi šele, ko v zadevi prouči vsa dejstva in okoliščine. Stranke je povabil, naj oddajo predlog za obravnavo diskriminacije oziroma se nanj obrnejo s prošnjo za dodatna pojasnila.