Search
Close this search box.

Domnevna diskriminacija zaradi omejitve dela od doma

21. 2. 2024
Svetovanje

Na Zagovornika se je obrnila delavka, ker ji delodajalec ne omogoča dela od doma. Delavka je Zagovornika prosila za pojasnilo, ali je delodajalec dolžan upoštevati zdravniško spričevalo pooblaščenega zdravnika medicine dela, ki priporoča delo od doma, ter ali je diskriminirana v primerjavi z drugimi sodelavci. Zagovornik je delavki pojasnil, da zdravniško spričevalo ne predstavlja upravnega akta, temveč akt strokovno-tehnične narave, ki za delodajalca ni zavezujoč. Seznanil jo je s potekom postopka ugotavljanja diskriminacije ter na kak način lahko poda predlog za začetek takega postopka. Svetoval ji je tudi, da se v postopkih, ki se ne nanašajo na diskriminacijo in so delovnopravne narave, obrne na Inšpektorat RS za delo.