Search
Close this search box.

Domnevna diskriminacija v zvezi s statusom mirovanja poklicnega naziva

20. 6. 2024
Svetovanje

Stranka se je na Zagovornika obrnila zato, ker ji je določena zbornica izdala odločbo o mirovanju poklicnega naziva, ker da ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti. Zagovornik je stranki predstavil svoja pooblastila in pogoje za ugotovitev diskriminacije. Pojasnil je, da je za ugotovitev diskriminacije po ZVarD nujno, da je bil nekdo slabše obravnave deležen prav zaradi katere izmed njegovih osebnih okoliščin. Seznanil jo je, da za njen primer ni pristojen, saj iz podanih obtožb ne izhaja, da bi bila odločba zbornice povezana z njenimi osebnimi okoliščinami.