Search
Close this search box.

Domnevna diskriminacija v postopku rekonstrukcije objekta

27. 5. 2024
Svetovanje

Na Zagovornika se je obrnila stranka s prošnjo po pomoči pri pridobitvi ustreznih dovoljenj za legalizacijo objekta oziroma rekonstrukcije. Zagovornik je pojasnil, da ne zaznava, da bi šlo v konkretni zadevi za vprašanje, ali je bil posameznik zaradi določene osebne okoliščine slabše obravnavan, temveč da gre v zadevi za problematiko zakonitosti izvedenega (upravnega) postopka odločanja pred občinskim organom. Stranki je svetoval, da zaznane nepravilnosti v konkretnem (upravnem) postopku rešuje v okviru pravnih sredstev znotraj samega postopka oziroma z uporabo pritožbenih sredstev.