Search
Close this search box.

Domnevna diskriminacija v policijskem postopku

27. 5. 2024
Svetovanje

Na Zagovornika je se je obrnila posameznica, ki je zatrjevala, da jo je varnostnik v trgovini nadlegoval, zato je poklicala številko 113. Trdi, da sedaj policija usmerja preiskavo v napačno smer zato, ker je ženska in je kot ženska prijavila nasilje. Policija ji je pojasnila, da obravnava prijavo trgovine in varnostnikov glede prijave neupoštevanja varnostnikov v trgovini in nedostojnega vedenja. Zagovornik je stranki pojasnil svoje pristojnosti ter sam institut diskriminacije. Prav tako ji je pojasnil, da na podlagi njenega pisanja vzročne zveze med domnevno neustreznim vodenjem policijskega postopka in njenim spolom ni mogoče verjetno potrditi, saj za to ni predstavila nobenih dokazov. Predstavil ji je pravilo obrnjenega dokaznega bremena in jo seznanil, da zgolj občutek, da je bila diskriminirana, v nobenem od postopkov, v katerem bo zatrjevala diskriminacijo, ne zadostuje. Zagovornik tudi ne more posegati ali kakorkoli vplivati na postopke, ki jih vodijo sodišča ali drugi pristojni organi, kot je Policija. Stranko je seznanil, da mora morebitne nepravilnosti v postopkih pred drugimi organi izpodbijati s pravnimi sredstvi, ki so na voljo v teh postopkih. Ker zatrjujete domnevno neustrezno vodenega policijskega postopka, je Zagovornik stranko seznanil, da lahko zoper delo policista vloži pritožbo.