Search
Close this search box.

Domnevna diskriminacija upokojencev pri prispevku za dolgotrajno oskrbo

27. 6. 2024
Svetovanje

Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila nevladna organizacija, ki je navedla, da so upokojenci v Zakonu o dolgotrajni oskrbi diskriminatorno obravnavani pri določanju prispevkov za dolgotrajno oskrbo, saj da so se prispevki za socialno varnost doslej obračunavali od bruto plač ali njihovih nadomestil, zdaj pa bodo morali tudi upokojenci plačevati prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki se bo odmeril od »neto zneska« pokojnine. Zagovornik je pojasnil, da navedbe ne izkazujejo, da bi šlo za diskriminatorno obravnavanje, saj se pri odmeri prispevka za dolgotrajno oskrbo upošteva različnost položajev upokojencev in delovno aktivne populacije. Slednji bo odmerjen 2 % delež od bruto plače ali nadomestila plače, upokojenci pa bodo morali prispevati 1 % od svoje pokojnine, razmerje pa je skladno tudi z drugimi določili pokojninske zakonodaje. Dodal je, da se novi socialni prispevek veže na sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, za katerega prispevke že sedaj plačujejo tudi upokojenci. Organizacijo je povabil, naj posreduje dodatne podatke, če meni, da bi moral izvesti celovito oceno diskriminatornosti predpisa.