Search
Close this search box.

Domnevna diskriminacija pri povrnitvi stroškov za prevoz na delo in z dela

14. 12. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Ugotovljena diskriminacija: Ustavljeni postopki

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije preverjal obstoj diskriminacije zaradi osebne okoliščine invalidnosti pri ureditvi povračila stroškov za prevoz na delo in z dela. Prijaviteljica diskriminacije je povedala, da je njeno prebivališče od delovnega mesta oddaljeno 1,5 kilometra, ki pa jih zaradi invalidnosti ne more prehoditi dvakrat dnevno in se zato v službo vozi z avtomobilom. Povračila potnih stroškov za to ne prejme, saj je meja za to, da je delavec upravičen do povračila, prebivanje vsaj dva kilometra od poslovnih prostorov delodajalca. Zagovornik je med postopkom ugotavljanja diskriminacije delodajalcu prijaviteljice diskriminacije pojasnil, da je razlaga določb kolektivnih pogodb na način, da se potni stroški tistim, ki na delo prihajajo iz kraja, ki je oddaljen manj kot dva kilometra, ne povrnejo, na videz nevtralna, vendar pa bi dejansko lahko pomenila posredno diskriminacijo tistih oseb z invalidnostmi, ki imajo zaradi svoje invalidnosti neizogibne stroške zaradi prihoda na delo tudi, ko je njihovo bivališče od poslovnih prostorov delodajalca oddaljeno manj kot dva kilometra. Delodajalcu je predlagal, da bi v smislu Zakona o izenačevanju možnosti invalidov v primerih, kot je obravnavani, osebam z invalidnostmi, za katere se ugotovi, da jim tudi na krajših razdaljah zaradi poti na delo nastajajo stroški, te stroške povrnil pod pogojem, da so stroški potrebni in neizogibni ter da njihovo izplačilo delodajalcu ne predstavlja nesorazmernega bremena. Delodajalec je sporočil, da bo temu sledil, zato je predlagateljica predlog obravnave diskriminacije umaknila, Zagovornik pa je postopek ustavil.