Search
Close this search box.

Domnevna diskriminacija pri plačevanju obveznega zdravstvenega prispevka

13. 3. 2024
Svetovanje

Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila stranka, ki je trdila, da je plačevanje obveznega zdravstvenega prispevka (OZP), uvedenega z letom 2024, za vzdrževane osebe brez dohodka, kot npr. za ženo upokojenca s povprečno pokojnino, ki je po njem zavarovana, diskriminatorno, saj da za nekatere druge ranljive skupine s slabšim premoženjskim stanje OZP plačuje država, mož takšne žene pa mora zanjo OZP plačevati sam. Zagovornik je stranki pojasnil, da bi v njenem primeru omenjena oseba – šlo je za strankino mamo – lahko bila posredno diskriminirana zaradi njenega premoženjskega stanja, če ne bi že obstajala sistemska ureditev, ki s posebnimi relativno trajnimi ukrepi (na način razumne prilagoditve) v zakonodaji omogoča pomoč takšnim osebam, s katero se ta posredna diskriminacija dejansko preprečuje. S spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je bil sicer res uveden obvezni zdravstveni prispevek, ki je nadomestil predhodni prispevek prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vendar pa velja enako, kot je veljalo za prej omenjeni prispevek, izplačevan zasebnim zavarovalnicam, da zdaj Zavodu za zdravstveno zavarovanje Republika Slovenija plačuje OZP za tiste osebe, ki so lahko oz. bi lahko bile upravičene do denarne socialne pomoči ali (tudi) do varstvenega dodatka. Slednje skupaj z neupoštevanjem t. i. krivdnih razlogov pri možni upravičenosti do denarne socialne pomoči uvaja Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale. Tako Republika Slovenija kot socialna država pomaga prav takšnim osebam, kot jih je izpostavila stranka. Res pa je, da je pri tem potrebno upoštevati še dolžnost preživljanja, kot to velja po Družinskem zakoniku in Zakonu o socialno varstvenih prejemkih. Mož je svojo ženo dolžan preživljati, če ta nima svojih lastnih dohodkov oz. jih brez svoje krivde ne more pridobiti. Zato je Zagovornik stranki predlagal, da mama ali pa njen mož vloži vlogo na pristojni center za socialno delo, ki bo lahko preveril, ali sta zakonca upravičena do varstvenega dodatka (ob moževi povprečni pokojnini) ali ne. Če sta upravičena do varstvenega dodatka, sta upravičena tudi do tega, da zanju OZP plača država (pred tem je veljalo, da upravičenci do varstvenega dodatka niso upravičeni do plačevanja prispevka za dopolnilno zdravstveno zavarovanje). Če pa nista upravičena do varstvenega dodatka, mora mož OZP plačevati tudi za po njem zavarovano ženo. Stranka se je ZNE zahvalila za prejeto pojasnilo.