Search
Close this search box.

Domnevna diskriminacija pri odgovoru sodišča stranki

13. 6. 2024
Svetovanje

Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila stranka, ki je pred tem po elektronski pošti spraševala sodišče o pravočasnem vlaganju pritožbe z ozirom na kratek osemdnevni rok, sodišče pa jo je zgolj obvestilo, da ji skladno s postopkovnikom posredovanja informacij strankam ne more podati odgovorov na njena vprašanja, saj tovrstne informacije ne spadajo v nabor nujnih podatkov, ki jih sodišče edinole lahko podaja strankam po telefonu (ali e-pošti). V dopisu, ki ga je potem stranka naslovila na sodišče, prejel pa ga je tudi Zagovornik, je stranka izrazila nestrinjanje s takim ravnanjem sodišča, saj da gre v njenem primeru za splošne informacije, ki bi jih sodišče moralo posredovati ali pa bi te bile lahko dostopne na spletni strani sodišča. Sicer pa je stranka opisala še svojo situacijo, ki zadeva vprašanje ustrezne obravnave oseb, ki so, tako kot ona, preobčutljivi za elektromagnetna mikrovalovanja z baznih postaj tehnologije mobilnega omrežja, zlasti 5G. Navedla je, da se učinki tega sevanja skrivajo pred javnostjo. V njenem in primerih njenih sosedov gre za diagnoze, kot so: rak, krvni strdki, visok pritisk, neplodnost, Alzheimerjeva bolezen, poškodbe DNK, odmiranje celic kosti, možganov itd. Svoje navedbe je stranka podkrepila še z nekaj znanstvenimi članki medicinske stroke in odločitvami Svetovne zdravstvene organizacije ter Parlamenta EU. Gre za uvrstitev mikrovalovnega sevanja na seznam kancerogenih učinkov ter potrebo po skrbi za zdravje v povezavi z elektromagnetnimi polji. Stranka je izrazila nestrinjanje z izjavami tehnološke stroke o varnosti brezžične elektronske tehnologije.

Zagovornik je stranki pojasnil, da v njenem primeru ni zaznati elementov možne diskriminacije, ki vedno pomeni neenako obravnavanje zaradi določene osebne okoliščine (ali več njih). V strankinih navedbah namreč ni izkazane nobene osebne okoliščine, tudi ne njeno predstavljeno zdravstveno stanje, ki bi lahko bila razlog, da ji sodišče po telefonu ali e-pošti ni podalo želene informacije. Ji je pa potem Zagovornik posredoval želene podatke, ki izhajajo iz 111. in 112. člena Zakona o pravdnih razmerjih, pri čemer je stranko opozoril, da bi ji to to informacijo lahko podal tudi njen odvetnik. Kar pa zadeva vplivanje mikrovalovnega elektromagnetnega sevanja z baznih postaj tehnologije mobilnega omrežja – nazadnje 5G – na zdravje tam živečih ljudi, pa je Zagovornik stranki pojasnil, da vsebinsko to ni tema, za katero bi bil lahko pristojen Zagovornik, saj vključuje znanstvena vprašanja, ki zadevajo tako tehnološko kot medicinsko stroko. O pravilnosti odgovorov na takšna vprašanja pa Zagovornik ne more presojati.