Search
Close this search box.

Domnevna diskriminacija pri obračunavanju omrežnine za pitno vodo

2. 10. 2023
Svetovanje

Na Zagovornika se je obrnila stranka v zvezi z obračunavanjem omrežnine za pitno vodo v eni od občin. Navedla je, da občina zaračunava pitno vodo in omrežnino v skladu s sprejetim cenikom, v katerem je cena omrežnine za prebivalce s stalnim prebivališčem nižja napram cenam za prebivalce z začasnim prebivališčem v občini. V povezavi s tem se je stranka že obrnila na Ministrstvo za naravne vire in prostor, kjer so ji dejali, da se dodelitev subvencije za omrežnino za pitno vodo ne sme določiti glede na stalno oziroma začasno prebivališče. Zagovornik je stranki pojasnil, da stalno oziroma začasno prebivališče lahko predstavlja osebno okoliščino po ZVarD. Dodal je, da iz dokumentacije, ki jo je poslala stranka, ne izhaja, da bi občina omrežnino vsem gospodinjstvom zaračunava enako. Stranki je povedal, da se lahko obrne tudi Tržni inšpektorat.