Search
Close this search box.

Domnevna diskriminacija pri možnosti predstaviti stališče na seji občinskega sveta

13. 3. 2024
Svetovanje

Na Zagovornika se je večkrat obrnil občinski svetnik, ki je zatrjeval, da je bil neenako obravnavan v primerjavi z županom. Slednji je na seji občinskega sveta imel možnost predstaviti svoja stališča glede razlastitvenega postopka, medtem ko je bil občinski svetnik, ki je hkrati tudi lastnik zemljišča, v zvezi s katerim je tekel razlastitveni postopek, napoten iz sejne dvorane. Zagovornik je prijavitelju predstavil vsebino pojma diskriminacije in svoje pristojnosti. Pojasnil je, da mora biti pri diskriminaciji odločilen razlog za slabšo obravnavo specifična osebna okoliščina, kar pa status lastnika zemljišča ali status občinskega svetnika nista, saj ne gre za prirojeni ali pridobljeni osebni značilnosti oziroma statusa, ki ju posameznik ne bi mogel spreminjati. Zagovornik je prijavitelju pojasnil tudi pomembnost razlikovanja med pogovorno uporabo pojma »diskriminacija« in zakonsko vsebino pojma diskriminacija po ZVarD. Na podlagi posredovanih informacij je ugotovil, da tematika ne sodi v pristojnost Zagovornika.