Search
Close this search box.

Domnevna diskriminacija pri kriterijih za določitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti

30. 8. 2023
Svetovanje

Na Zagovornika se je obrnila stranka, ki je menila, da je pravilnik podjetja, v katerem dela, diskriminatoren do določenih zaposlenih. Zagovornik je pravilnik pregledal in stranki pojasnil, da bi lahko bilo z vidika varstva pred diskriminacijo v njem sporno določilo, da na višino nagrade iz naslova poslovne uspešnosti vpliva tudi prisotnost delavcev na delovnem mestu. S takim kriterijem se namreč v slabši položaj predvsem postavlja ženske, ki so z dela odsotne zaradi rizičnih nosečnosti, koriščenja materinskega in porodniškega dopusta, in ljudi z invalidnostmi in različnimi boleznimi, ki so zaradi teh svojih osebnih okoliščin potencialno odsotni več kot drugi brez takih osebnih okoliščin. Zagovornik je stranki pojasnil še, da bi se v določenih primerih prisotnost delavcev na delovnem mestu lahko upoštevala kot relevanten in nediskriminatoren faktor pri določitvi višine nagrade iz naslova delovne (in ne poslovne) uspešnosti. Pojasnil je še, da o tem, ali gre v določenem primeru za diskriminacijo ali ne, Zagovornik odloči z izvedbo uradnega postopka ugotavljanja diskriminacije. Stranko je seznanil tudi s sodno prakso v zvezi s kriteriji za določitev višine nagrade iz naslova poslovne uspešnosti, ki trenutno še ni konsistentna. Upravno sodišče je namreč potrdilo stališča, kot jih je opisal Zagovornik (npr. sodba I U 29/2020), Višje delovno in socialno sodišče pa je zavzelo drugačno stališče. Zoper razsodbo višjega sodišča je bila dopuščena revizija pred Vrhovnim sodiščem, ki po javno dostopnih podatkih o tem ni še odločilo.