Search
Close this search box.

Domnevna diskriminacija pri dodelitvi dovoljenja za prebivanje

5. 9. 2023
Svetovanje

Zagovornik je prejel pisanje stranke, v katerem je zatrjevala, da je diskriminirana zaradi svoje osebne okoliščine spolne usmerjenosti in ker je njegov partner državljan tretje države. Tretja država, iz katere je partner, zakonske zveze in porok istospolnih partnerjev ne omogoča, zaradi česar sta se odločila, da bosta vizum ali dovoljenje za prebivanje za Slovenijo/EU za namen združevanja družine utemeljevala na neregistrirani izvenzakonski skupnosti, kar pa je običajno predmet vsakokratnega preverjanja pristojnega organa. Kot je pojasnila stranka, je bil partnerju vizum zavrnjen zaradi ugotovitve, da ni izvenzakonske skupnosti. Postopek je trenutno v fazi pritožbe, o kateri še ni odločeno. Zagovornik je v okviru svoje svetovalne funkcije stranki pojasnil, da mora vsak državljan tretje države za pridobitev vizuma predložiti zahtevano dokumentacijo in izpolnjevati pogoje, ki so predpisani z zakonodajo. Povedal ji je, da se iz njenih navedb ne da razbrati, da bi bil v postopku pridobivanja vizuma njegov partner zaradi spolne usmerjenosti obravnavan drugače kot drugi prosilci za vizum ali da bi bil postopek dolgotrajnejši oziroma birokratsko bolj zapleten zaradi osebnih okoliščin njenega partnerja. Stranko je tudi opozoril, da Zagovornik v postopke drugih organov ne more vstopati. Zato ji je svetoval, naj na morebitne kršitve načela nediskriminatorne obravnave opozori z uporabo pravnih sredstev, ki so na voljo v postopku izdaje dovoljenja za bivanje.