Search
Close this search box.

Domnevna diskriminacija osebe z invalidnostjo pri včlanitvi v društvo

24. 8. 2023
Svetovanje

V prostorih Zagovornika načela enakosti sta uslužbenca Zagovornika opravila svetovalni razgovor s stranko, ki je oseba z invalidnostjo. Stranka je na Zagovornika naslovila več vprašanj in predstavila težave, s katerimi se je srečala, ko se je želela včlaniti v določeno društvo. V zadevah, ki nista bili s področja varstva pred diskriminacijo, sta uslužbenca stranki svetovala, kako naj ravna in katere pravne poti ima na voljo za zavarovanje svojih pravic. V zadevi v zvezi z odklonitvijo sprejema stranke v članstvo s strani enega od društev zato, ker naj bi bila za njeno gibalno oviranost kriva nevrološka motnja in ne poškodba hrbtenice, pa sta uslužbenca stranki pomagala izpolniti Predlog za obravnavo diskriminacije, ki ga je nato stranka lastnoročno podpisala. Predlog za obravnavo diskriminacije bo Zagovornik obravnaval ločeno v posebnem postopku ugotavljanja diskriminacije.