Search
Close this search box.

Domnevna diskriminacija novinarja zaradi dela v določenem mediju

18. 3. 2024
Svetovanje

Zagovornik je od inšpektorata prejel vlogo, v kateri je predlagatelj, ki je novinar, zatrjeval hude kršitve delovanja ene od mestnih občin. V prijavi diskriminacije inšpektoratu je navedel, da se kot predstavnik enega od medijev edini ne more udeležiti dogodkov občine, saj da ga občina na dogodke ne vabi. Iz vloge ni bilo mogoče razbrati, da bi opisana neenaka obravnava temeljila na kateri od novinarjevih osebnih okoliščin v smislu določb ZVarD. Zagovornik lahko obravnava le očitke neenake obravnave, ki se nanašajo na katero od osebnih okoliščin. Zagovornik je pojasnil tudi razliko med enako obravnavo po prvem in po drugem odstavku Ustave Republike Slovenije. Nosilec pravic, ki zatrjuje neenakopravno obravnavanje na temelju specifičnih osebnih okoliščin, se lahko sklicuje na prvi odstavek (očitek diskriminacije), nosilec pravic, ki zatrjuje splošno neenakopravno obravnavanje, pa na drugi odstavek 14. člena Ustave (očitek samovolje).