Search
Close this search box.

Domnevna diskriminacija na podlagi starosti pri kandidiranju na prosto delovno mesto

4. 10. 2023
Svetovanje

Na Zagovornika se je obrnil posameznik, ki ga je na razgovoru za prosto delovno mesto predstavnik delodajalca vprašal, koliko let ima še do upokojitve, ter njegov odgovor komentiral, da ima sicer vse kompetence, ampak je prestar za to delovno mesto. Zagovornik je po preučitvi ugotovil, da mora delodajalec kandidata seznaniti z delom in pogoji dela ter da mora biti že od vsega začetka jasno, ali se za predmetno delovno mesto zahtevajo določene psihofizične sposobnosti, ki z leti opešajo in jih v večji meri posedujejo mlajše osebe. Če takih zahtev za delovno mesto ni (npr. pisarniško delo itd.) in kandidat izpolnjuje vse zahtevane pogoje dela, bi bil delodajalčev komentar, da ima kandidat sicer vse zahtevane kompetence, vendar je prestar za delovno mesto, lahko sporen in bi lahko predstavljal diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine starosti. Ker posameznik ni konkretneje pojasnil, za kakšno delovno mesto gre, ga je Zagovornik povabil k podaji predloga za ugotavljanje diskriminacije.