Search
Close this search box.

Domnevna diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti pri včlanitvi v klub

9. 7. 2024
Svetovanje

Na Zagovornika načela enakosti se je obrnila stranka, ki je v istospolnem partnerskem razmerju in je pri avtomobilskem klubu uveljavljala ugodnost družinskega paketa za članstvo. Referentka kluba je od strankine partnerke zahtevala, da skladno z določbo splošnih pogojev članstva, ki opredeljuje družinske člane, predloži dokazilo o njuni zunajzakonski zvezi, in sicer za ta namen posebej izpolnjeno, podpisano in overjeno izjavo, čeprav sta partnerki prejšnje leto že uveljavljali enako ugodnost. Ker ju je zahteva presenetila, sta povprašali svoje prijatelje in znance, ki so tudi člani kluba in v zunajzakonskih partnerskih razmerjih, vendar heteronomnih, ali je klub za članstvo partnerjev nosilnih članov tudi od njih zahteval izjavo o obstoju zunajzakonske skupnosti, vendar so to zanikali. Ko sta zato referentki kluba izrazili sum, da gre za neupravičeno razlikovanje med isto- in raznospolnimi pari, jima je ta pojasnila, da gre za utečen postopek preverjanja, kadar nosilni član in partner nimata enakega priimka ali enakega stalnega naslova, in da postopek nikakor ni usmerjen v neeankopravno obravnavo članov in njihovih partnerjev, v njunem primeru pa da so prejšnje leto na to pozabili. Kljub temu pojasnilu referentka stranke in njene partnerke ni prepričala, saj so jima prijatelji in znanci povedali, da od njih tudi v primerih, ko niso imeli enakih priimkov oz. naslovov stalnih prebivališč, s strani kluba niso zahtevali posebne izjave o obstoju zunajzakonske skupnosti. Stranka je zato Zagovornika prosila za nasvet, kako postopati. Pred tem je še opozorila, da ima s strani kluba posredovan obrazec izjave napačno vsebovano dikcijo o zunajzakonski skupnosti, saj je tam navedeno, da gre za dalj časa trajajočo skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki nista sklenila zakonske zveze, čeprav bi moralo biti skladno z zdaj veljavnim Družinskim zakonikom navedeno, da gre za dalj časa trajajočo skupnost dveh oseb.

Zagovornik je stranki pojasnil, da bi v njenem primeru sicer lahko šlo za domnevno diskriminacijo istospolnih parov v primerjavi z raznospolnimi s strani avtomobilskega kluba na podlagi intersekcije spola in spolne usmerjenosti, ki določa razno- in istospolno partnerstvo, pri upravičenosti do ugodnosti članstva v klubu v okviru družinskega paketa. Vendar bi morala stranka oz. partnerki za upravičenje takšne domneve izkazati več dejstev – poleg izjav njunih prijateljev in znancev še kakšno izjavo drugih istospolnih parov v zunajzakonski skupnosti z enako izkušnjo. Za ta primer je Zagovornik stranki svetoval, da s partnerko pri Zagovorniku vložita predlog za obravnavo diskriminacije. Glede napačne definicije zunajzakonske skupnosti na obrazcu izjave, pa je Zagovornik preveril na spletni strani kluba dostopen obrazec in ugotovil, da ta vsebuje drugačno, a prav tako napačno dikcijo. Navedeno je, da gre za dalj časa trajajočo skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze, kar pa je zdaj že neveljavna definicija zunajzakonske zveze, ki je veljala pred spremembo zakona. Dikcija o dveh ženskah in dveh moških pa izhaja iz zdaj prav tako neveljavnega Zakona o partnerski zvezi, ki je veljal za istospolne pare. Avtomobilski klub tako v svojih splošnih pogojih članstva vsebuje povezavo do obrazca s še zastarelo dikcijo definicije zunajzakonske skupnosti, kar bi moral popraviti, enako kot tudi ločeno navedbo partnerja zunajzakonske skupnosti in partnerja partnerske zveze, saj takšno razlikovanje ne obstaja več. V primeru stranke in njene partnerke je klub najverjetneje obrazec izjave priredil za istospolne pare, čeprav z dikcijo, ki prav tako ni zakonsko ustrezna. Vseeno pa obrazec na spletni strani kluba dostopne izjave vsaj formalno izkazuje, da ta ni namenjena zgolj istospolnim parom, saj po dikciji velja prav za raznospolne.