Search
Close this search box.

Domnevna diskriminacija mladoletnih državljanov

26. 3. 2024
Svetovanje

Na Zagovornika se je obrnila stranka z navedbami, da sta slovenska ustava in Lizbonska pogodba nedemokratični, saj na njuni podlagi otroci in mladoletniki nimajo pravice voliti, kar naj bi imelo porazne posledice za celotno družbo. Zagovornik je stranki pojasnil svoje pristojnosti in kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da gre za diskriminacijo po ZVarD, vključno s tem, kdaj gre za izjeme od prepovedi diskriminacije. Glede na to, da so se navedbe stranke nanašale na ustavno določilo glede volilne pravice, pa je stranki še pojasnil, kakšen je postopek za spremembo ustave.