Search
Close this search box.

Domnevna diskriminacija imetnikov električnih koles

22. 8. 2023
Svetovanje

Zagovornika je stranka prosila za mnenje, ali je diskriminatorno, da potniki slovenskih vlakov za prevoz električnih koles plačajo tri evre, za prevoz navadnih pa pol manj. Iz njenih navedb je bilo možno razbrati, da meni, da takšna različna obravnava temelji na osebni okoliščini premoženjskega stanja potnikov z različnimi kolesi. Zagovornik je stranki pojasnil, da v izpostavljenem primeru ni izkazana vzročna zveza med premoženjskim stanjem imetnikov električnih koles in višjo cene prevoza za ta kolesa. Kot je navedel, ni možno trditi, da so vsa električna kolesa dražja od klasičnih, niti ni možno trditi, da imajo električna kolesa samo tisti z boljšim premoženjskim stanjem. Stranki je zato pojasnil, da pri tej različni obravnavi ni mogoče vnaprej in na splošno govoriti o diskriminaciji po ZVarD.