Search
Close this search box.

Domnevna diskriminacija dirigentke zaradi starosti in spola

6. 11. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Ugotovljena diskriminacija: Ne

Zagovornik je prejel predlog za obravnavo diskriminacije, ki ga je vložila dirigentka zoper javni zavod, pri katerem ni opravila avdicije za dirigentko, s čimer bi si zagotovila redno zaposlitev v zavodu. Trdila je, da avdicije ni opravila zaradi svoje starosti in spola, saj da zavod zaposluje le starejše dirigente moškega spola. Kot ključno dokazilo je priložila avdio posnetek skupne seje sveta in strokovnega sveta zavoda. Zagovornik je po proučitvi posnetka seje in na podlagi prejetih pojasnil zavoda, za katera je zaprosil s posebno poizvedbo, ugotovil, da razlog, da dirigentka ni opravila avdicije, nista bila dirigentkin spol ali starost, temveč zavračanje sodelovanja z njo s strani delovnih teles zavoda (orkestra, solistov, zbora in baletnega ansambla). Kot problematičen se je izkazal njen odnos do zaposlenih in njena strokovnost, ne pa navedeni osebni okoliščini. Ključen protiargument zavoda je bilo dokazilo o starosti dirigentov, ki jih je zavod zaposlil v zadnjih 30 letih. Izmed skupaj petih dirigentov je bil v času, ko se je zaposlil v zavodu, le en starejši od dirigentke za več kot 10 let, dva sta bila mlajša, dva pa njenih let. Čeprav v zavodu še ni bilo redno zaposlene nobene dirigentke, pa je izredna priljubljenost druge dirigentke med delovnimi telesi zavoda (zlasti orkestra) izkazala dejstvo, da sam spol dirigentke ne more biti razlog, da ne bi opravila avdicije. Zagovornik je pred svojo končno odločitvijo dirigentko kot predlagateljico obravnave diskriminacije seznanil s svojimi ugotovitvami, na kar se ta ni več odzvala. Ker predlagateljica ni izpolnila svojega trditvenega bremena, saj ni izkazala dejstev, ki bi upravičevala domnevo o kršitvi prepovedi diskriminacije, in se zato dokazno breme sploh ni prevalilo na javni zavod kot domnevnega kršitelja, je Zagovornik svoj postopek zaključil z zavrnitvijo predloga za obravnavo diskriminacije.