Search
Close this search box.

Določanje pogojev za oddajo stanovanja

9. 10. 2023
Svetovanje

Zagovornik je prejel elektronsko pošto stranke, ki je navedla, da se ne strinja s stališčem Zagovornika, da je bil oglas za oddajo nepremičnine, v katerem je delodajalec navedel, da stanovanje odda izključno slovenski družini, diskriminatoren. Zapisala je, da meni, da lahko prosto izbira najemnika in izbere takega, ki bo redno plačeval vse stroške. Zagovornik je stranki pojasnil, da na področju oddajanja stanovanj na trgu veljajo protidiskriminacijska pravila kot na drugih področjih. Zgolj primeroma je pojasnil, da se tudi ponudniki blaga in storitev na trgu ne morejo odločiti v okviru svobodne gospodarske pobude, da bodo izdelke prodajali zgolj Slovencem. To bi bilo diskriminatorno. Stranki je pojasnil, da razume njeno bojazen, da najemniki ne bi plačevali najemnine, a da to ne more biti razlog za diskriminacijo – samo zato, ker je nekdo Slovenec, namreč še ne pomeni, da bo plačeval najemnino, in samo zato, ker nekdo ni Slovenec, tudi ne pomeni, da je ne bo plačeval. Preverjanju plačilne sposobnosti je namenjen intervju, kjer se najemodajalec lahko odloči, komu bo oddal stanovanje. Ne sme pa biti razlog za odločitev najemodajalca osebna okoliščina potencialnega najemnika.