Search
Close this search box.

Diskriminacija pri izbiri osebnega zdravnika zaradi osebne okoliščine kraja bivanja

23. 1. 2023
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Ugotovljena diskriminacija: Da

Zagovornik je ugotovil diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine kraja bivanja pri izbiri osebnega zdravnika. Zdravnica in zdravstveni dom nista želela vpisati pacienta, ker ne prebiva v isti občini, v kateri je zdravstveni dom. Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju si lahko zavarovanci prosto izberejo osebnega zdravnika. Kraj bivanja zavarovanca je dopusten razlog za zavrnitev izbire osebnega zdravnika samo, če zdravnik oceni, da zaradi oddaljenosti pacientu ne bi mogel zagotoviti vseh storitev. V obravnavanem primeru je bil zavarovanec iz občine, ki meji na občino, v kateri deluje zdravnica, ki ga je zavrnila. Zagovornik je na Ministrstvo za zdravje naslovil priporočilo. Kršitelj je zoper odločbo Zagovornika vložil tožbo na Upravno sodišče.