Keresés
Close this search box.

Rólunk

A Szlovén Köztársaság Országgyűlése 2016-ban elfogadta A hátrányos megkülönböztetés elleni törvényt (Zakon o varstvu pred diskriminacijo – ZVarD), amely alapján megalakult a hátrányos megkülönböztetésellenes független állami hatóság, az Esélyegyenlőségi Biztos Hivatala.

A hátrányos megkülönböztetés elleni törvény 21. cikke szerint feladataink közé az alábbiak tartoznak:

  • független kutatások elvégzése bizonyos személyes körülményekkel élő személyek helyzetéről, különösen a neme, nemzetisége, faji vagy etnikai származása, vallása vagy világnézeti meggyőződése, fogyatékossága, életkora és nemi irányultsága tekintetében, valamint egyéb, személyes körülménnyel élő személyek hátrányos megkülönböztetésével kapcsolatos kérdésekről;
  • független beszámolók közzététele és ajánlások kibocsátása az állami hatóságok, helyi közösségek, megbízott közjogi intézmények, munkaadók, gazdasági szereplők és egyéb szervezetek számára a bizonyos személyes körülménnyel élő személyek helyzetének felméréséről, éspedig a hátrányos megkülönböztetés megelőzésére és megszüntetésére, valamint a hátrányos megkülönböztetés megszüntetését szolgáló különleges és egyéb intézkedések elfogadására vonatkozóan;
  • bizonyos felügyelőségi feladatok ellátása a jelen törvény 5. fejezetébe foglalt javaslatok alapján jelen vagy egyéb, az illetékességét meghatározó törvény rendelkezéseinek tiszteletben tartására vonatkozóan;
  • független segítségnyújtás a hátrányosan megkülönböztetett személyeknek a hátrányos megkülönböztetés elleni jogaik érvényesítésénél, éspedig tanácsadás és jogsegélynyújtás formájában a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos egyéb közigazgatási és bírósági eljárások esetén;
  • a nyilvánosság tudatosságának növelése a hátrányos megkülönböztetésről és annak megelőzésére vonatkozó intézkedésekről;
  • a hátrányos megkülönböztetés elleni helyzet és a bizonyos személyes körülményekkel élő személyek helyzete terén észlelhető általános helyzet figyelemmel kísérése a Szlovén Köztársaságban;
  • javaslattétel intézkedések bevezetésére olyan személyek helyzetének javítására, akik bizonyos személyes körülmények következtében hátrányos helyzetben vannak;
  • jelen törvénnyel összhangban közreműködés a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos bírósági eljárásokban;
  • a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos információcsere biztosítása az Európai Unió intézményeivel;
  • valamint egyéb, a törvényben meghatározott feladatok.

Az Esélyegyenlőségi Biztos hatásköre kiterjed a köz- és a magánszféra területére.