Search
Close this search box.

Diskriminatorni pogoj pri javnem razpisu za oddajo stanovanj v najem

8. 11. 2023
Stanovanjska soseska

Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je enostarševske družine z deljenim (skupnim) skrbništvom postavil v slabši položaj v primerjavi z drugimi prosilci pri uveljavljanju prednostnih kategorij.

Na Zagovornika načela enakosti se je zaradi domnevno diskriminatorne določbe razpisa Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) obrnila ločena mati dveh otrok. Izpostavila je, da je pri uveljavljanju prednostnih kategorij razpis diskriminatoren do enostarševskih družin z deljenim (skupnim) skrbništvom. Sklad od njih zahteva, da morajo priložiti overjeno izjavo drugega starša s katero se ta strinja, da se mladoletni otrok/otroci uveljavljajo v razpisu, da bi se lahko uvrstili v prednostno kategorijo. Hkrati se z izjavo drugi starš tudi odpoveduje uveljavljanju otrok oziroma prednostne kategorije, v kolikor bi se v prihodnosti tudi on prijavljal na razpis Sklada. Ker omenjeni pogoj velja samo za enostarševske družine z deljenim (skupnim) skrbništvom naj bi jih postavljal v neenakopravni položaj pri uveljavljanju prednostnih kategorij.

Uveljavljanje prednostnih kategorij predstavlja vrsto ugodnosti, med drugim prednost pri pridobitvi stanovanja v najem.

V postopku ugotavljanja diskriminacije je Sklad Zagovorniku pojasnil, da so želeli z zahtevo po predložitvi izjave drugega starša preprečiti izigravanje določb razpisa. Na vprašanje Zagovornika, koliko tovrstnih kršitev enostarševskih družin z deljenim (skupnim) skrbništvom so doslej zaznali, je Sklad odgovoril, da posebne evidence ne vodi. Overjena izjava drugega starša je po trditvah Sklada potrebna zaradi negativnih izkušenj iz preteklosti, ki pa jih ni podkrepil s podatki. Zagovornik je ugotovil, da zahteva po predložitvi izjave drugega starša predstavlja poseg v ugodnosti obeh staršev ter vodi v različno obravnavo zaradi osebne okoliščine družinskega statusa.

Zagovornik je v nadaljevanju postopka preveril, ali bi takšno ureditev lahko obravnavali kot dopustno izjemo od prepovedi diskriminacije, in po prejetju pojasnil Sklada ugotovil, da ne.

Zahteva po predložitvi izjave drugega starša ne zasleduje cilja enakopravnosti med staršema, saj je prav zaradi tega eden od staršev že v izhodišču v slabšem položaju. Oba starša sta dolžna otroku nuditi ustrezne bivanjske pogoje in bi po oceni Zagovornika morala biti obravnavana neodvisno drug od drugega, vsak v svojstvu svoje enostarševske družine. Sklad tudi ni uspel pojasniti, zakaj za enostarševske družine z deljenim (skupnim) skrbništvom ni zadostovalo zgolj generalno opozorilo pred navajanjem neresničnih podatkov in posledicami navajanja le-teh kot je to veljajo za ostale prosilce.

Na podlagi vseh navedenih okoliščin je zato Zagovornik ugotovil diskriminacijo zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Enostarševske družine z deljenim (skupnim) skrbništvom so bile že v izhodišču postavljene v slabši položaj kot drugi prosilci pri uveljavljanju prednostnih kategorij.

To je le kratek povzetek odločbe, ki je dostopna na povezavi https://zagovornik.si/izdelki/diskriminatorni-pogoj-pri-javnem-razpisu-za-oddajo-stanovanj-v-najem/.

Deli objavo

Ostale novice

Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon
Zagovornik načela enakosti je ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon predstavil letno poročilo Zagovornika za leto 2023. Med drugim sta govorila, da Slovenija...
18. 7. 2024
Zagovornik Miha Lobnik in minister za javno upravo Franc Props.
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je redno leto poročilo za leto 2023 predstavil ministru za javno upravo mag. Francu Propsu. Govorila sta o priporočilih, ki...
16. 7. 2024
Medicinska sestra v ambulanti družinske medicine - Boštjan Podlogar/STA
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevni primer diskriminacije pri dostopu do portala za komuniciranje z zdravnikom. Prijavitelj diskriminacije je trdil, da mu je zdravstvena ustanova...
15. 7. 2024
Miha Lobnik in Luka Mesec 2024
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je aktualno redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo predstavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...
9. 7. 2024
znakovni jezik priporočilo razvoj
Zagovornik načela enakosti opozarja, da kljub dopolnitvi ustave s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika pri tem še ni bistvenega napredka. Ministrstvu za...
5. 7. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je pravna ureditev, ki omogoča vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po družinskem članu, diskriminatorna do tistih potencialnih upravičencev, ki...
4. 7. 2024
Zaskrbljena oseba pred računalnikom s kreditno kartico v roki.
Zagovornik načela enakosti je obravnaval nov primer domnevne diskriminacije stranke zaradi njenega državljanstva pri bančnih storitvah. Prijaviteljica diskriminacije je trdila, da jo je banka obravnavala...
2. 7. 2024
Simbolna fotografija. Lesene figure ljudi, eno od njih roka dviguje.
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede med drugim določa, da so lahko za svoje delo ocenjeni tudi tisti javni uslužbenci, ki dela niso...
1. 7. 2024
Oseba z denarjem pred bančnim okencem.
Državljanka Irana, ki živi in dela v Sloveniji, je na eni izmed slovenskih bank želela odpreti osebni račun. Banka jo je zavrnila samo zaradi njenega...
27. 6. 2024