Search
Close this search box.

Anketa o položaju stanovalcev domov za starejše med epidemijo Covid-19

14. 7. 2020
Simbolna fotografija.

Domovi za starejše so kmalu po začetku epidemije Covid-19 postali ključna točka širjenja novega koronavirusa med najbolj ranljivimi. Do vključno 4. maja 2020 je umrlo 78 stanovalcev teh domov, kar je bilo takrat skoraj 80 odstotkov vseh smrti v državi, povezanih s koronavirusno boleznijo.

Za zajezitev širjenja okužb so bili uvedeni strogi zaščitni ukrepi, ki so prizadeli tako stanovalce in njihove bližnje kot zaposlene teh ustanov.

Pri Zagovorniku načela enakosti zdaj izvajamo anonimno spletno anketo o položaju stanovalcev domov za starejše med epidemijo.

Na podlagi zbranih odgovorov bomo po potrebi pripravili priporočila pristojnim organom za primer, če bi se epidemija Covid-19 ponovila in bi prišlo do vnovične množične uvedbe zelo restriktivnih zaščitnih ukrepov v domovih.

Slišati moramo izkušnje stanovalcev domov

Pri morebitni pripravi priporočil želimo pri Zagovorniku dati glas tistim, ki so jih ukrepi za zajezitev širjenja epidemije najbolj prizadeli, in tistim, ki so bili odgovorni za izvajanje teh ukrepov.

K reševanju ankete zato vabimo stanovalce domov, njihove svojce in bližnje, direktorje, direktorice in zaposlene v domovih ter nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s položajem starejših.

Na podlagi neposrednih in posrednih izkušenj ali informacij lahko ti anketiranci izrazijo utemeljene poglede na razmere v domovih za starejše v času zaprtja domov za obiskovalce med epidemijo in na položaj stanovalcev domov.

Če sodite v katero od navedenih skupin – stanovalci domov, svojci, zaposleni v domovih, nevladniki –, vas vabimo k sodelovanju in izpolnitvi vprašalnika. Za reševanje ankete kliknite na povezavo>>https://www.1ka.si/a/286895 

Stanovalci domov lahko na anketo odgovarjajo tudi prek telefona 01 473 55 45, in sicer od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro.

Anketo lahko stanovalci domov in njihovi svojci ali bližnji izpolnijo tudi v papirni obliki.

S klikom na modro obarvan del besedila boste v novem oknu odprli dokument z anketo. Vprašalnik boste lahko nato natisnili s klikom na ikono tiskalnika v desnem zgornjem delu zaslona. Lahko pa dokument najprej prenesete na računalnik, ga odprete in nato natisnete, kot to naredite običajno z drugimi dokumenti.

Dokumenta:


Izpolnjene ankete nam pošljite na naslov:
Zagovornik načela enakosti, Železna cesta 16, 1000 Ljubljana.

Namen ankete ni iskati krivce za negativne posledice protiepidemičnih ukrepov, pač pa pridobiti celovito sliko o razmerah in se na podlagi te izkušnje lotiti snovanja ukrepov za zajezitev okužb, če bi se epidemija ponovila v takih razsežnostih kot prvič.

Zagovornik s spletno anketo opravlja zakonsko določeno nalogo spremljanja splošnega stanja na področju varstva pred diskriminacijo.

Zasnova ankete

Vprašalnik je anonimen, saj ne vključuje osebnih podatkov anketirancev. Ima okvirno 20 vprašanj, izpolnjevanje traja približno 15 minut.

Spletna anketa je pripravljena na platformi 1ka in je razdeljena na več sklopov, saj so vprašanja deloma prilagojena različnim skupinam anketirancev (nekatera vprašanja pa so identična za vse).

Anketna vprašanja se nanašajo na obdobje razglašene epidemije, ko so bili domovi za starejše  prvič zaprti za obiskovalce.

Zanima nas, kako so bile stanovalcem dostopne informacije o koronavirusu in kako kakovostno je bilo to informiranje.

Preverjamo dostopnost zaščitne opreme in podpornih storitev v domovih.

Vprašanja se nanašajo tudi na dostopnost in kakovost zdravljenja in zdravstvene oskrbe v domovih med epidemijo ter na dostopnost oskrbe in storitev, ki vplivajo na kakovost življenja.

Sklop vprašanj pa je namenjen tudi preverjanju izkušenj glede omejitev gibanja, stikov in druženja in možnosti pritožb.

Ugotavljanje morebitne diskriminacije nekaterih stanovalcev domov za ostarele v času epidemije

Zagovornik je sicer po uradni dolžnosti začel tudi postopek ugotavljanja morebitne diskriminacije nekaterih starostnikov, ki so Covid-19 prebolevali v domovih za starejše (glede dostopa do bolnišničnega zdravljenja).

V zvezi s tem postopkom bo Zagovornik po potrebi opravil ločene poizvedbe, pomagal pa si bo lahko tudi s podatki, ki jih bo pridobil v spletni anketi.

Anketo izpolnite na povezavi>>https://www.1ka.si/a/286895 

Deli objavo

Ostale novice

Dovoz za osebe, ki uporabljajo invalidski voziček pred Moderno galerijo v Ljubljani
Zagovornik je dal več priporočil za izboljšanje predloga Akcijskega načrta 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
26. 3. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tistih z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil...
22. 3. 2024
Nagovor zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika na letni predstavitvi aktivnosti projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije.
»Ključno spoznanje iz posebnih poročil o dostopnosti prostorov ljudem z invalidnosti je, da če prepustimo te procese spontanemu teku, naših ciljev preprosto ne bomo dosegli,«...
12. 3. 2024
Oseba invalidski voziček
Zagovornik načela enakosti je 8. 3. 2024 prejel predlog za obravnavo diskriminacije posameznika, ki zatrjuje, da je zaradi omejenega delovanja ambulante za voznike s posebnimi...
11. 3. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo izdal novo priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti ljudi z invalidnostmi, ki...
6. 3. 2024
Miha Lobnik med dajanjem izjave.
Vse osebe z invalidnostmi bodo zaradi odločitve vlade ponovno lahko uporabile storitve edine ambulante v Sloveniji, v kateri lahko dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali...
1. 3. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil dopolnitev predloga strategije o razvoju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva tako, da bo ustrezneje zasledovala...
1. 3. 2024
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Dovoz za osebe, ki uporabljajo invalidski voziček pred Moderno galerijo v Ljubljani
Zagovornik je dal več priporočil za izboljšanje predloga Akcijskega načrta 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, ki ga je pripravilo Ministrstvo za...
26. 3. 2024
Volilna skrinjica
Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tistih z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil...
22. 3. 2024
Nagovor zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika na letni predstavitvi aktivnosti projekta Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, ki ga izvaja Geodetski inštitut Slovenije.
»Ključno spoznanje iz posebnih poročil o dostopnosti prostorov ljudem z invalidnosti je, da če prepustimo te procese spontanemu teku, naših ciljev preprosto ne bomo dosegli,«...
12. 3. 2024
Oseba invalidski voziček
Zagovornik načela enakosti je 8. 3. 2024 prejel predlog za obravnavo diskriminacije posameznika, ki zatrjuje, da je zaradi omejenega delovanja ambulante za voznike s posebnimi...
11. 3. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo izdal novo priporočilo za zagotovitev enake obravnave in enakih možnosti ljudi z invalidnostmi, ki...
6. 3. 2024
Miha Lobnik med dajanjem izjave.
Vse osebe z invalidnostmi bodo zaradi odločitve vlade ponovno lahko uporabile storitve edine ambulante v Sloveniji, v kateri lahko dobijo zdravniška spričevala za podaljšanje ali...
1. 3. 2024
zdravstveni karton in stetoskop vir:CUDV Radovljica
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil dopolnitev predloga strategije o razvoju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva tako, da bo ustrezneje zasledovala...
1. 3. 2024
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024